Home · Vrachtauto

Vrachtauto

Wij verzorgen reguliere- en spoedopleidingen. U leert rijden in een DAF 105 XF Super Space Cab uitgerust met een dubbele cabine en voorzien van 3 zitplaatsen.

Voor CE lessen rijdt u met een middenas-aanhangwagen (wipkar).

U heeft een rijbewijs C nodig als u een motorvoertuig wilt besturen waarvan de toegestane maximummassa (zie deel 1A voertuigbewijs of kentekenbewijs deel I) meer dan 3500 kg bedraagt.

Als u met dit voertuig een aanhanger c.q. oplegger wilt trekken met een toegestane maximummassa van meer dan 750 kg, dan is het rijbewijs E bij C wettelijk verplicht. U kunt aan de opleiding voor ‘CE’ beginnen zodra u in het bezit bent van rijbewijs C!

Indien u nog niet in het bezit bent van rijbewijs C dient u eerst 2 theorie-examens te behalen voordat u een praktijkexamen mag afleggen.
Deze theorie-examens zijn:
1. Verkeer & Techniek (RV1) - 50 meerkeuzevragen
2. Vakbekwaamheid deel 2 (RV2) – 50 meerkeuzevragen

Naast het rijbewijs C of CE heeft u ook een vakbekwaamheidsdiploma nodig.

Sinds september 2009 is de vakbekwaamheid ingevoerd. Deze is vereist als je beroepsgoederen vervoer gaat verrichten met een vrachtauto. U hebt dan  een code vakbekwaamheid (code 95) op uw rijbewijs nodig!

Volgorde theorie- en praktijk(examens)
U kunt tijdens de chauffeursopleiding wel praktijklessen volgen, maar pas praktijkexamen doen zodra u over twee geldige uitslagen beschikt. Wij adviseren met de rijopleiding te starten als u beide modules heeft behaald.

Indien u al in bezit bent van rijbewijs C en een praktijkexamen ‘E achter C’ wilt afleggen wordt u ook zonder geldige uitslagen tot dit examen toegelaten.

Medisch traject 
Voordat u een praktijkexamen kunt doen, moet u zich laten keuren. Als uw keuring voor vrachtauto (of autobus) niet langer dan drie jaar oud is, kunt u volstaan met een ingevulde Eigen Verklaring. Deze wordt dan door ons naar de medische afdeling van het CBR opgestuurd. Deze E.V. is verkrijgbaar bij de het gemeentehuis in uw woonplaats.
Ook de keuring kan via de verkeersschool bij een ARBO-arts plaatsvinden. Na de medische goedkeuring ontvangt u na ca. twee weken een brief retour van het CBR met daarin een `verklaring van geschiktheid` of een doorverwijzing naar een specialistische arts. De goedkeuring is één jaar geldig.
 
Als u naast het rijbewijs C ook de code vakbekwaamheid op het rijbewijs wilt behalen, dan wordt uw examentraject iets uitgebreider :

- Theorie-examen Vakbekwaamheid  ( V3C ): drie cases met elk 15 meerkeuzevragen
   Dit sluit aan op de cursus V2C ( is dezelfde lesstof )

Praktische toets vrachtauto 
Tijdens deze toets is er vooral aandacht voor:
- het laden en lossen en vastzetten van lading;
- voorkomen van criminaliteit en illegaliteit;
- voorkomen van fysieke risico’s;
- invullen van een Europees schadeformulier;
- maatregelen bij noodsituaties.

Toets besloten terrein 
De andere toets is de toets besloten terrein . Ook deze toets wordt afgenomen onder toezicht van CCV. Tijdens de toets op het besloten terrein zal de opleider de vakbekwaamheid van de kandidaat toetsen op het gebied van voertuigcontrole en manoeuvreren.

Indien u vrijstelling van de code 95 heeft, volstaat het rijbewijstraject. Dit traject is minder zwaar en geeft alleen recht op het C rijbewijs, dus zonder vakbekwaamheid. Voor beide trajecten dient men tijdens het praktijkexamen over twee geldige uitslagformulieren van de theorie-examens te beschikken (vak RV1 en vak V2C). 

Aanscherping van vakbekwaamheidseisen beroepschauffeurs
De Europese Unie stelt sinds 2009 strengere eisen aan de vakbekwaamheid van vrachtautochauffeurs. De Divisie CCV van het CBR is verantwoordelijk voor de invoering van de Richtlijn in Nederland. De Richtlijn heeft grote impact op de doelgroep, omdat het de chauffeurs onder andere verplicht om binnen een periode van vijf jaar 35 uur nascholing  te volgen. Doet de chauffeur dit niet, dan verloopt de geldigheid van zijn vakdiploma en mag hij zijn vak niet meer uitoefenen. Ook voor aspirant beroepschauffeurs heeft de Richtlijn gevolgen. Zij moeten onder andere twee praktijktoetsen bij de rijschool en een theorieexamen bij het CCV afleggen, voordat ze vakbekwaam zijn. Uiteindelijk moet invoering van de Richtlijn leiden tot minder verkeersongevallen en minder CO2 uitstoot. Op de website richtlijnvakbekwaamheid.nl kunt u de meest actuele informatie vinden over de invoering van de Richtlijn en wat dit betekent voor uw persoonlijke situatie.

Nascholing (code 95)

Vanaf 10 september 2009 is iedere vrachtautochauffeur ook verplicht om in zeven jaar tijd 35 uur nascholing te volgen. Chauffeurs die hun vrachtwagen rijbewijs hebben gehaald na 10 september 2009 moeten de 35 uur volgen in vijf jaar tijd. Wanneer je de juiste nascholing gevolgd hebt, ontvang je code 95 (vakbekwaamheid) op je rijbewijs.

 

Overleg met uw werkgever.

Via www.soobsubsidiepunt.nl kunt u SOOB-subsidie aanvragen voor diverse opleidingen. Wij ondersteunen u graag bij het aanvragen en indienen van het subsidiedossier.

Wilt u beginnen, neem dan contact met ons op voor de mogelijkheden en kosten.

Voor pakket prijzen klik dan hier.
Voor meer informatie neem gerust Contact met ons op.